ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES τού ιστοτόπου www.trofimarodos-arfaras.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Hνωμένες Πολιτείες

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες  

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ          ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

at.hist.#                     trofimarodos-arfaras.gr              HTML            Μόνιμη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Social Sharing πλατφόρμα AddThis για να αποθηκεύει την δραστηριότητα των επισκεπτών στο widget της AddThis

Πηγή: Inline Script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_ga                     trofimarodos-arfaras.gr                  HTTP                   2 years

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφη μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gat                    trofimarodos-arfaras.gr                 HTTP                  1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή:  https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

_gid                    trofimarodos-arfaras.gr               HTTP                     1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

collect                       google-analytics.com                Pixel                  Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει  τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.  

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

  atuvc                     trofimarodos-arfaras.gr           HTTP                 13 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Ενημερώνει το μετρητή διάδρασης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πηγή: In line script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

  atuvs                           trofimarodos-arfaras.gr  HTTP                   1 μέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Επιβεβαιώνει ότι ο ενημερωμένος μετρητής εμφανίζεται στον επισκέπτη εάν μια σελίδα μοιράζεται με τις υπηρεσίες διαμοιρασμού κοινωνικών δικτύων της AddThis

Πηγή: In line script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

_at.cww                              trofimarodos-arfaras.gr  HTML                Μόνιμα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα διαμοιρασμού κοινωνικών δικτύων  AddThis

Πηγή: In line script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

at-rand                                trofimarodos-arfaras.gr   HTML               Μόνιμα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα διαμοιρασμού κοινωνικών δικτύων  AddThis

Πηγή: In line script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

 

loc                                       addthis.com                      HTTP                  13 Μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Προσδιορισμός γεωγραφικής θέσης. Χρησιμοποιείται για να βοηθά τους παρόχους να προσδιορίζουν πως οι επισκέπτες που μοιράζονται πληροφορίες με άλλους κατανέμονται γεωγραφικά

Πηγή: In line script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

 

NID                                     google.com                      HTTP                   6 μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που προσδιορίζει την επιστροφή μίας συσκευής του χρήστη. Η ΙD χρησιμεύει για στοχευμένες διαφημίσεις.

Πηγή:https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d 3146.8418302867954!2d23.756321799999988!3d  37.9341254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd8ec92a027f%3a0xe1ba9e9b7d1224b2!2zzpzpgm6_z4xovm-azr_phc67zq_ovc6xz4igmtusim6xzrvou c6_z43pgm6_zrvotyaxnjmgndusim6vzrvou86szrtosq!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1436168727483

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

 

uvc                                      addthis.com                      HTTP                  13 Μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Προσδιορίζει πόσο συχνά η υπηρεσία διαμοιρασμού κοινωνικών δικτύων  (AddThis)  καταμετρά τον ίδιο επισκέπτη

Πηγή: In line script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

 

xtc                                       addthis.com                      HTTP                  13 Μήνες

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει το διαμοιρασμό περιεχομένου του επισκέπτη, μέσω των κοινωνικών δικτύων

Πηγή: In line script

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)