ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Εισαγωγή

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΦΑΡΑΣ Α.Ε.» με έδρα στη Ρόδο, στην οδό Παπαναστάση 46, Τ.Κ. 85100, ΑΦΜ 94205171 τηλ. 22410-20617, E-mail: info@trofimarodos-arfaras.gr (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) δραστηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων, κυρίως με χονδρική πώληση ξηρών, ζαχαρωδών, νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων. Επίσης, από το 2011, έχει μπει δυναμικά, εκτός του retail, και στην τροφοδοσία catering, αντιπροσωπεύοντας για τα Δωδεκάνησα αξιόλογους οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρεία για πάνω από 40 χρόνια είναι συνώνυμη με την ποιότητα και εξυπηρέτηση των πελατών της.

Στις καθημερινές επιχειρησιακές δραστηριότητές της, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων:

· Επισκέπτες της ιστοσελίδας της

· Πελάτες

· Προμηθευτές

· Παρόντες, παρελθόντες και μελλοντικοί υπάλληλοι

· Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 Ε.Ε. GDPR) και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως, ενδεικτικά, το νόμο 2472/1997) και δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την προστασία των Δεδομένων σας:

· Τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

· Συλλέγουμε τα απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

· Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

· Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με κάθε σχετική νομική απαίτηση και την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

· Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα ηλεκτρονικά και χειροκίνητα και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Διαβάστε Περισσότερα Εδώ.